maud.cz

OSTROVNÍ DŮM

FVE OSTROVNÍ SYSTÉM BATERIE REGULACE NABÍJENÍ TOPENÍ A VĚTRÁNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ FOTOGALERIE STAVBA DŮM DETAILY
tel.: (+420) 777 316 340
e-mail: maud@maud.cz
www.maud.cz

Ing. arch. Pavel Fojt
ATELIER MAUD s.r.o.
Kafkova 30
Praha 6 Dejvice
PSČ 160 00

Baterie v ostrovní solární elektrárně.

Zkušenosti s výběrem a provozem baterií v ostrovní elektrárně. Louhové Ni-Cd baterie nebo olověné baterie?

Baterie využíváme přibližně 8 let. Při stavbě domu jsme používali starší startovací olověnou baterii z kamionu. Tuto baterii jsme každou noc dobíjeli a během dne sloužila na stavbě především k napájení vrtačky a ručního nářadí. Větší nářadí se napájelo z elektrocentrály. Baterie vydržela přibližně dva roky, což vzhledem k tomu, že se jednalo o vyřazenou baterii je téměř neuvěřitelné. Vysvětluji si to tím, že během každodenních cyklů docházelo jen k částečnému vybití. Odhadem baterie absolvovala při stavbě 500 cyklů.

Ve stejné době jsem se rozhodoval jakou baterii provozovat po dokončení domu. Rozhodl jsem se pro louhové baterie od Feraku, které jsem zakoupil starší na internetu. Získal jsem cca 230 článků KPM 160 a předpokládal, že z nich sestavím baterii 230 V. Nejprve jsem všechny články převezl ke kamarádovi, který mi nabídl, že články repasuje.

.

Předpokládalo to každý článek nejprve vybít, potom ho nabít trojnásobkem jeho kapacity a opět vybít normovým odběrem. Tím se stanovila kapacita každého článku. Kapacita se měřila u každého článku třikrát. Potom u lepších článků následovala výměna elektrolitu, při které se ještě články několikrát vyplachovaly destilovanou vodou, aby se odstranily kaly u dna. Po výměně se opět třikrát měřila kapacita článků a upravovala se hustota elektrolitu.

Aby byl tento proces uskutečnitelný, postavili jsme automat, který sledoval vybíjení článků a zaznamenával jejich hodnoty. I tak tato činnost trvala několik let. Výsledky měření jsou velmi zajímavé a poměrně přesně popisují chování článků při nabíjení, vybíjení, vliv výměny elektrolitu a změny kapacity v závislosti na úrovni nabití. Záznamy bych zde rád zveřejnil.

.

Nicméně prvním zjištěním bylo, že se jednotlivé články od sebe dramaticky liší a proto z nich nebude možné sestavit jedna velká baterie. Proto jsem články roztřídili a sestavili několik baterií 24 V z článků o stejné kapacitě. Nejlepší baterie měla kapacitu přes 200 Ah, což je víc, než garantuje výrobce u nových článků. Nejhorší články měly jen desítky Ah.

Dalším problémem bylo to, že ni-cd články se chovají jinak, než olověné baterie, na které jsou navrhovány běžné měniče. Zatímco se provozní rozsah napětí olověné 24 V baterie pohybuje podle stavu nabití v intervalu 21 - 28,8 V u NI-CD baterie je rozsah větší a činí 21 - 32V.

maud.cz

OSTROVNÍ DŮM